2023 december 1-jétól a tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos személynek minősülő kedvezményezett eltartott után a családi kedvezmény havonta 66 670 forinttal magasabb összegben vehető igénybe, így az említett gyermekek után járó eddigi kedvezmény összege adóba átszámítva 10 ezer forinttal emelkedik. 

Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos személy:

- az a tizennyolc évesnél fiatalabb gyermek, aki a külön jogszabályban meghatározott betegsége, illetve fogyatékossága miatt állandó vagy fokozott felügyeletre, gondozásra szorul,

-  az a tizennyolc évesnél idősebb személy, aki a tizennyolcadik életévének a betöltése előtt munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, legalább 50%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, vagy akinek egészségi állapota a rehabilitációs hatóság minősítése alapján a tizennyolcadik életévének a betöltése előtt sem haladja meg az 50%-os mértéket, és ez az állapot legalább egy éve tart, vagy előreláthatólag legalább egy évig fennáll.

Az emelt összegű családi kedvezmény igénylését a munkáltatónál, vagy rendszeres bevételt juttató kifizetőnél kell megtenni a családi kedvezményről szóló adóelőleg-nyilatkozaton.

Megjegyzések
* Az email nem lesz publikálva a weboldalon.