Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2022. évi XLV. törvény 2023. január 1. napjától, többek között, módosította a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban:Htv.) helyi iparűzési adóra vonatkozó rendelkezéseit is.

Megszűnt a korábban biztosított:
 kisadózó vállalkozások (KATA) tételes, 2,5 millió forintban,
 a 8 millió forint alatti árbevételű vállalkozók árbevétel 80%-ában, és az
 az átalányadózó egyéni vállalkozók átalányadóalap 120%-ában meghatározott egyszerűsített adóalap meghatározás.

2023. január 01-től a korábbi egyszerűsített adóalap meghatározási módok helyébe egy új, vállalkozási formától és jövedelemadózási típustól független, árbevételhez kötődő sávos adóalap meghatározási módszer lépett.

Az a vállalkozó (kisvállalkozó) választhatja akinek/amelynek az adóévben – 12 hónapnál rövidebb adóév esetén napi arányosítással 12 hónapra számítva időarányosan – a bevétele nem haladja meg a
 25 millió forintot
 120 millió forintot (feltéve, hogy az adóévben a személyi jövedelmadóról szóló törvény szerint kizárólag kiskereskedelmi tevékenységet végző átalányadózónak minősül).

A KATA adózók automatikusan átkerülnek az új sávos adóalap meghatározásba. Az átalányadózó egyéni vállalkozók legelőször a 2022. adóévről szóló, 2023. május 31-ig benyújtott adóbevallásban nyilatkozhatnak a sávos adóalap meghatározásról 2023. évre vonatkozóan. Az egyszerűsített adóalap meghatározás választásánál nincs adóelőleg, a 2023. évre május 31-ig egy összegben kell befizetni az adót az önkormányzat felé! A helyi iparűzési adóban további adómentességre, adókedvezményre és adócsökkentésre a kisvállalkozó nem jogosult.

Adóalap sávok:
 12 millió forint bevételig az adóalap 2,5 millió forint; adó 50.000 Ft
 12 és 18 millió forint bevétel között az adóalap 6 millió forint; adó 120.000 Ft
 18 és 25 millió forint bevétel között az adóalap 8,5 millió forint adó 170.000 Ft

Amennyiben a kisvállalkozó nem a fentiek szerint kívánja megállapítani az adóalapját, akkor az erre irányuló döntését az adóév ötödik hónapjának utolsó napjáig jelentheti be az önkormányzatnak. E bejelentéssel egyidejűleg adóelőleg bevallására köteles, a bevallott adóelőleg két részletben esedékes.

Megjegyzések
* Az email nem lesz publikálva a weboldalon.