Június 2-án megjelent a Magyar Közlönyben 

2023. július 1-től számos anyag- és termékáram tekintetében magasabb díjmértéket határoz meg a hatályos környezetvédelmi termékdíj adómértékéhez képest. 

A rendelet hatálya 

  • a) a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 30/A § (5) bekezdésében meghatározott kiterjesztett gyártói felelősségi díjra,
  • b) a gazdálkodó szervezeteknél képződő, a hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység körébe tartozó, elkülönítetten gyűjtött hulladék képződésének megelőzésével, valamint e hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységek részletes szabályairól szóló kormányrendelet szerinti díjra és
  • c) a települési önkormányzat által a koncessziós társaság részére az önkormányzat köztisztasági feladatainak ellátásával összefüggésben a koncessziós társaság által végzett hulladékgazdálkodási tevékenységekért fizetendő, a Ht. 33. § (6) bekezdésében meghatározott díjra terjed ki.

A megállapított EPR-díjakat július 1-jétől kell majd alkalmazni. Azon termékkörök esetében, amelyek egyaránt termékdíj- és EPR-kötelesek is, a jogszabály július 1-től lehetőséget biztosít arra, hogy ez a díj levonható legyen a fizetendő termékdíjból. Mivel az EPR-díjak mértéke szinte mindenhol magasabb a termékdíj mértékénél, ezért e termékek esetében nem keletkezik termékdíjfizetési kötelezettség, viszont meg kell majd fizetni a többszörös EPR-díjat, azaz a fizetési kötelezettség növekszik. A magasabb EPR-díj-fizetés mellett pedig július 1-től a fenti cégnek az EPR-rendszerben kötelező a nyilvántartás vezetése, illetve negyedéves szinten adatot is kell majd szolgáltatnia az Országos Hulladékgazdálkodási Hatóság felé. 

Továbbá a belföldre értékesített számítástechnikai berendezések értékesítéséről kiállított számlán kötelező feltüntetnie a következő szöveget: 

A kiterjesztett gyártói felelősségi díj megfizetése az eladót terheli.

A fizetendő díjakat a Közlöny 81. számában megjelent rendelet mellékletét képező táblázatok tartalmazzák. 

A Magyar Közlöny 81. száma itt érhető el.


Megjegyzések
* Az email nem lesz publikálva a weboldalon.