A környezetvédelmi biztosításról szóló 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet értelmében 2024.01.01-től a hulladéktermelő gazdálkodó szervezet környezetvédelmi biztosítást köteles kötni.


A hulladéktermelő gazdálkodó szervezet biztosítási káreseményenként és időszakonként legalább 10 millió forint összegben köteles környezetvédelmi biztosítást kötni abban az esetben, ha bármely telephelyén a képződött és birtokolt hulladék éves mennyisége

a) veszélyes hulladék esetén a 200 kg-ot,

b) nem veszélyes hulladék esetén – a c) pontban foglaltak kivételével – a 2000 kg-ot, vagy

c) nem veszélyes építési-bontási hulladék esetén az 5000 kg-ot

meghaladja.


A környezetvédelmi biztosítás olyan biztosítási termék, amely a szerződő fél hulladékgazdálkodási tevékenységével összefüggésben okozott, előre nem látható környezeti károk elhárításának finanszírozására szolgál. A környezetvédelmi biztosítás területi hatályának ki kell terjednie az engedélyezett vagy nyilvántartásba vett hulladékgazdálkodási tevékenység területére. A környezetvédelmi biztosítás területi hatálya Magyarország területére terjed ki. A környezetvédelmi biztosítás kötésére kötelezett a káresemény bekövetkeztéről haladéktalanul tájékoztatja a hulladékgazdálkodási hatóságot.

A biztosítási szerződés a biztosítási összeget káreseményenként és időszakonként tartalmazza.

A biztosításra kötelezett gondoskodik arról, hogy a biztosítás folyamatosan fennálljon.

Megjegyzések
* Az email nem lesz publikálva a weboldalon.