A tartósan 100 fő feletti dolgozót foglalkoztató munkáltatók esetében kötelező a pénzbeli társadalombiztosítási szolgáltatások helyben elbírálása és kifizetése. A TB kifizetőhelyek ellenőrzése ötéves periódusonként történik.

Mikor kell kötelezően TB kifizetőhelyet létesíteni? 

Abban az esetben kötelező létesíteni TB kifizetőhelyet, ha a foglalkoztatott biztosítottak száma tartósan - 6 egymást követő hónapban - eléri vagy meghaladja a 100 főt. A munkáltatónak írásban kell bejelentenie a székhelye szerint illetékes kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári feladatokat ellátó szakosztályának a 100 főt elérő, illetve meghaladó létszám tényét. A kifizetőhelynek a tb feladatokat saját költségén, saját szakképzett alkalmazottakkal kell ellátnia. A feladatok ellátását ki is lehet szervezni külső cég számára, amennyiben nincs megfelelő szakember a foglalkoztatónál.

100 főt el nem érő biztosítotti létszám esetén is van lehetősége a munkáltatónak kifizetőhelyet létesíteni. Ilyen esetben kérelmet kell benyújtani, majd pedig a kormányhivatal mérlegelésétől függ, hogy engedélyezi-e a kifizetőhely létesítését vagy sem.

Kifizetőhely feladatai

A kifizetőhelyi feladatok ellátására a kormányhivatal megállapodást köt a foglalkoztatóval. Az ellátandó feladatok körét részletesen szabályozza ezen szerződés. 

A kifizetőhely kiemelt feladatai: pénzbeli ellátások, baleset üzemiségének megállapítása, baleseti táppénz elbírálása folyósítása.Pénzbeli ellátások: táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj. 

Költségviselés

A kifizetőhelyi költségekhez hozzájárul az egészségbiztosító, de a munkáltató ezeket az összegeket megelőlegezi. A kifizetett ellátások -a táppénz 1/3 része nélkül- visszautalásra kerülnek, ezen kívül az összes ellátás 1%-ával hozzájárul a kifizetőhely költségeihez.

Megváltozott adatszolgáltatás 2023. július 1-től

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.) 2023. július 1-jétől hatályos 79/B. § (1) bekezdése kimondja, hogy az egészségbiztosító a megállapított, illetve folyósított pénzbeli egészségbiztosítási ellátásokról, a baleseti táppénzről, az utazási költségtérítési támogatásról, a méltányosságból engedélyezett pénzbeli ellátásokról és az egyszeri segélyről a hatáskörébe tartozó ellenőrzési feladatok hatékony ellátása, a társadalombiztosítási kifizetőhelyek Egészségbiztosítási Alappal szembeni elszámolásának biztosítása, statisztikai adatszolgáltatások előállítása és teljesítése, más szervek részére adatszolgáltatás teljesítése, továbbá jogszabályban meghatározott egyéb feladat ellátása érdekében nyilvántartást vezet.

Az előző bekezdésben meghatározott célra az egészségbiztosító nyilvántartást vezet az ellátott természetes személyazonosító adataira, foglalkoztatójára, tanulmányi idejére, keresőképtelenségére, egészségügyi adataira vonatkozóan.

A fentiek szerinti, 2023 július 1-jétől létesítendő új nyilvántartás vezetése céljából a kifizetőhellyel rendelkező foglalkoztató minden hónap 20. napjáig, kizárólagosan elektronikus úton egy új formátumú adatszolgáltatást köteles teljesíteni. Adatszolgáltatást akkor is teljesíteni kell, ha a tárgyhónapban nem került sor pénzbeli egészségbiztosítási ellátás, illetve baleseti táppénz folyósítására.  

Az adatszolgáltatást a kifizetőhellyel rendelkező foglalkoztató kizárólag az egészségbiztosító által erre a célra rendszeresített - a személyre szabott ügyintézési felületen (a továbbiakban: SZÜF) közzétett - nyomtatvány alkalmazásával küldheti meg az egészségbiztosító részére.

A hivatkozott jogszabályi rendelkezések alapján a 2023. július 1-jétől kezdődő időszakra vonatkozóan a kifizetőhelyeknek 

  • nem kell külön kifizetőhelyi elszámolást (EB23 jelű nyomtatvány) teljesíteniük, és
  • nem kell külön statisztikai adatszolgáltatásokat (OSAP 1514., 1914., 2395., 2396.) leadniuk, hanem

a SZÜF-ön közzétett űrlap kitöltése útján kell adatszolgáltatást teljesíteniük.Az újfajta adatszolgáltatást - a 2023. július hónapban folyósított ellátásokra vonatkozóan - első alkalommal 2023. augusztus 20. napjáig köteles teljesíteni a kifizetőhellyel rendelkező foglalkoztató.

A SZÜF-ön 2023. augusztus 1-jétől lesz elérhető azon űrlap, amelyen a kifizetőhelyeknek teljesíteniük kell az adatszolgáltatási kötelezettségüket. Az űrlap az EGÉSZSÉGÜGY / EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS PÉNZBELI ELLÁTÁSAI menüpontban lesz elérhető „Adatszolgáltatás a társadalombiztosítási kifizetőhelyek által folyósított egészségbiztosítási pénzbeli ellátásokról és a baleseti táppénzről” megnevezéssel.

A SZÜF-ről az adatszolgáltatás beküldhető lesz:

  • Ügyfélkapuról,
  • Cégkapuról és
  • Hivatali Kapuról is,

továbbá arra is lesz lehetőség, hogy a kifizetőhely a beküldésre más személyt vagy szervet (céget) hatalmazzon meg.

Magyar Államkincstár tájékoztató anyagok itt.

Megjegyzések
* Az email nem lesz publikálva a weboldalon.